Maximal träffsäkerhet och
minimal administration

Med vår smarta tolktjänst är det smidigt och snabbt att hitta rätt tolk. Systemet matchar automatiskt uppdraget med rätt tolk. Och såväl planerade som akuta bokningar hanteras sekundsnabbt. Vid akuta behov är det svenska tolknätverket en knapptryckning bort. Snittid för att få en tolk akut är 30 sekunder.

Vi erbjuder tolktjänster över hela Sverige på över 210 språk och dialekter. Vare sig du behöver en sjukvårdstolk, rättstolk, auktoriserad, grundutbildad eller godkänd tolk är bokningssystemet överlägset.